Selamat Datang Ke Blog Cikgu Harliza

Saturday, 12 November 2011

JAWAPAN LATIH TUBI PECUTAN TERAKHIR PRA-SPM: SOALAN RUMUSAN

Soalan 1: Rumusan
[30 markah]
Pendahuluan Markah
Petikan membincangkan fungsi/tugas/tanggungjawab pusat sumber sekolah.
Isi-isi tersurat [4 -12 markah] – [Peranan]
1. menyediakan, menyimpan, mengedarkan, dan memberi perkhidmatan
koleksi bahan
2. meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan tahap intelektual warga sekolah
3. mengadakan kolaborasi dengan Panitia Bahasa Melayu dalam program peningkatan akademik
4. meningkatkan pencapaian dalam proses pengajaran dan pemelajaran.
5. mewujudkan keadaan pelajar secara kendiri.
6. membantu dan membaiki kualiti pendidikan negara.
7. membolehkan proses capaian maklumat dilaksanakan dengan berkesan.
8.menghasilkan bahan-bahan yang mudah dan murah, tetapi berkesan
9. memajukan sumber pelbagai media bagi kegunaan guru dan pelajar.
Isi- isi tersirat (4 – 12 markah): [Sebab-sebab kurang dikunjungi]
1. tidak sesuai dengan jadual waktu
2. suasana tidak sesuai /kondusif
3. koleksi bahan tidak mencukupi /tidak menarik /
4. ruang bacaan yang sempit
5. peraturan pusat sumber sekolah kurang mesra pelanggan
6. waktu untuk berkunjung ke pusat sumber yang sangat terhad /kekangan masa
7. kurang promosi /tiada galakan /tiada penghargaan
8. kurang aktiviti di peringkat pusat sumber
Kesimpulan
Semua pihak haruslah memanfaatkan pusat sumber sekolah supaya dapat memupuk
budaya membaca

Soalan 2 (a) – Petikan Umum
(i) Maksud:
- tempat atau pusat untuk mendapatkan maklumat /
pengetahuan
(ii) Kelebihan

- menjadi pelajar yang berdedikasi

- berfikiran matang
- berdisiplin
- dapat mengembangkan bakat serta kebolehan berdasarkan minat
masing-
masing.
Maksimum: 3 markah
(iii) Cara-caranya:
- memperbanyak koleksi buku /pelbagai disiplin ilmu
- mempelbagaikan bahan rujukan seperti buku, CD, video, carta, dll.
- mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif /selesa
- memudahkan proses pinjaman buku-buku rujukan
- memanjangkan tempoh masa pinjaman buku
- menganjurkan pelbagai pertandingan / kempen / ganjaran
Maksimum: 4 markah

LATIH TUBI PECUTAN TERAKHIR PRA-SPM: SOALAN RUMUSAN

Soalan 1 : Rumusan

[ 30 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang peranan pusat sumber sekolah dan sebab-sebab pusat sumber sekolah kurang dikunjungi. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Sejak dahulu lagi sesebuah sekolah dianggap tidak lengkap jika tidak mempunyai satu perpustakaan. Perpustakaan itu pula dianggap sebagai gedung ilmu dan sumber pengetahuan. Hal ini bermakna, kalau sebelum ini perpustakaan merupakan pusat pengumpulan bahan bercetak dan bilik alat merupakan tempat pengumpulan bahan-bahan alat pandang dengar, sekarang kedua-dua tempat ini diintegrasikan untuk menjadi pusat sumber sekolah.

Pusat sumber sekolah berfungsi sebagai pusat untuk menyediakan, menyimpan, mengedarkan, dan memberi perkhidmatan koleksi bahan. Sama ada bersaiz sekadar sebuah bilik darjah ataupun berdiri megah berbentuk bangunan sendiri, pusat sumber sekolah berpotensi besar dalam meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan tahap intelektual warga sekolah, khususnya murid. Usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu yang menjadi satu daripada fokus tahunan pusat sumber sekolah. Pusat sumber sekolah dapat mengadakan kolaborasi dengan Panitia Bahasa Melayu dalam program peningkatan akademik.

Pusat sumber sekolah juga merupakan tempat berlakunya segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian dalam proses pengajaran dan pemelajaran. Konsep pusat sumber sekolah ini adalah berkaitan dengan konsep pendidikan moden, iaitu untuk mewujudkan keadaan belajar secara kendiri. Dengan yang demikian, setiap individu boleh menentukan kehendak pelajarnya dan merancang sesuatu bagi memupuk keperluan dan kehendak yang tersendiri. Pusat sumber sekolah sememangnya dapat membantu dan membaiki kualiti pendidikan negara agar dapat memberikan asas yang kukuh bagi membentuk masyarakat berpengetahuan. Oleh itu, golongan pendidik sentiasa diingatkan supaya menghasilkan pengajaran yang berkesan.

Pada masa yang sama, pusat sumber sekolah perlu dilengkapi dengan alat bahan, dan kemudahan. Pusat sumber yang lengkap dan menepati kehendak pelanggannya membolehkan proses capaian maklumat dilaksanakan dengan berkesan. Antaranya termasuk penyediaan keratan akhbar dan koleksi rencana daripada majalah. Selain itu, pusat sumber sekolah mampu menghasilkan bahan-bahan yang mudah dan murah, tetapi berkesan kepada pelanggannya. Jadi, pusat sumber sekolah disediakan bertujuan untuk memajukan sumber pelbagai media bagi kegunaan guru dan pelajar.

Tegasnya, dapatlah dikatakan bahawa peranan pusat sumber sekolah sangat luas. Di samping memupuk minat gemar membaca dan membuat penyelidikan, diharapkan apabila pelajar dapat memanfaatkan pusat sumber sekolah, mereka akan dapat menjadi pelajar yang berdedikasi, berfikiran matang, berdisiplin, dan dapat mengembangkan bakat, serta kebolehan mereka berdasarkan minat dan kecenderungan masing-masing.

(Dipetik dan diubah suai daripada ‘Pusat Sumber Meningkatkan Penguasaan Bahasa Melayu’ oleh Zuridah Hanim Md. Akhir, Pelita Bahasa, April 2011)
Soalan 2 : Pemahaman
Soalan 2 (a)Petikan Umum

Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.


(i) Berikan maksud rangkai kata gedung ilmu. [2 markah]

(ii) Nyatakan kelebihan-kelebihan sekiranya seseorang pelajar itu gemar membaca dan membuat penyelidikan di pusat sumber sekolah?

[3 markah]
(iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara-cara untuk meningkatkan minat pelajar menggunakan pusat sumber sekolah? [4 markah

KARANGAN- PERANAN PUSAT SUMBER SEKOLAH


Pendahuluan
Perpustakaan ialah tempat rujukan.  Murid sekolah mestilah memanfaatkan perpustakaan.
Perpustakaan ditubuhkan di sekolah, daerah, negeri, institusi pendidikan tinggi, dan sebagainya.
Terdapat pelbagai kebaikan jika murid/remaja mengunjungi perpustakaan.
Peribahasa/kata-kata indah : membaca jambatan ilmu.

Isi 1
Murid dapat membaca pelbagai jenis bahan bacaan.  Perpustakaan menyediakan pelbagai bahan rujukan spt.  buku teks, buku ulasan, buku ulang kaji, kertas model, surat khabar, jurnal, majalah, dll.
Bahan-bahan ini dapat meningkatkan pengetahuan murid/remaja. Khususnya murid yang akan menduduki peperiksaan utama spt PMR, SPM, STPM.
Bahan disediakan secara percuma dan boleh dipinjam oleh murid.
Peribahasa :  Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.

Isi 2
Murid/remaja dapat belajar dalam keadaan tenang di perpustakaan.
Suasana di dalam perpustakaan sangat selesa (kondusif), tenang, tidak bising.
Perpustakaan dilengkapi dengan pendingin hawa/penyaman udara.
Perpustakaan menetapkan peraturan supaya pengunjung tidak membuat bising. Membantu murid/remaja belajar secara berkesan.
Peribahasa :  sambil menyelam minum air.

Isi 3.
Murid/remaja dapat menggunakan masa secara bermanfaat.
Dapat mengelakkan murid/remaja terlibat dalam aktiviti yang tidak berfaedah spt melepak, terlibat dengan gejala sosial, dadah, berpeleseran, dll.
Ibu bapa tidak berasa bimbang akan keselamatan anak-anak remaja mereka terutama pada masa cuti atau hujung minggu.
Peribahasa :  Masa itu emas.

Isi 4.
Murid/remaja dapat memupuk semangat perpaduan dengan lebih berkesan.
Perpustakaan dapat dijadikan tempat interaksi remaja daripada pelbagai kaum.
Mewujudkan kumpulan perbincangan kecil untuk belajar bersama-sama.
Memberi peluang kepada murid/remaja mengenali budaya, agama, bangsa-bangsa yang berbeza-beza.
Peribahasa :  Tak kenal maka tak cinta.

Isi 5.
Memberikan peluang murid/remaja mengakses ilmu melalui pelbagai kemudahan elektronik.
Perpustakaan menyediakan kemudahan internet.  Murid dapat mengakses bahan-bahan pembelajaran seperti nota, soalan-soalan latihan, soalan ramalan, dan sebagainya.
Contoh laman sesawang bercorak akademik ialah tutor.com.my,  skorA.com.my, laman-laman sesawang guru cemerlang, dan sebagainya.
Peribahasa : kalau tidak dipecahkan ruyung, di mana akan mendapat sagunya.

Kesimpulan
Banyak kebaikan perpustakaan yang perlu dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya remaja.
Semua pihak hendaklah mengambil peluang untuk memantapkan pengetahuan dengan mengunjungi perpustakaan.
Remaja yang tidak mengunjungi perpustakaan akan ketinggalan dalam pelbagai aspek kehidupan.
Remaja yang berpengetahuan dapat bersaing dengan semangat 1 Malaysia.

PECUTAN AKHIR KOMSAS-NOVEL

PECUTAN TERAKHIR NOVEL PRA-SPM 
FOKUS UTAMA~ WATAK UTAMA,LATAR TEMPAT DAN PERSOALAN
Novel Renyah
Watak utama - Datuk Dolhi
1.         Usahawan yang berjaya
–         Datuk Dolhi mempunyai empayar perniagaan secara usaha sama dengan Albert Lee dalam perniagaan Dolhi-Albert Holding.
2.         Bertanggungjawab
–          Beliau masih memberi nafkah kepada anaknya, Wahi melalui ibu mentuanya walaupun isterinya, Mastura telah meninggal dunia.
3.         Penyayang
-           Datuk Dolhi tetap sayang kepada semua anaknya walaupun anak-anaknya itu banyak menimbulkan masalah kepadanya kerana mencemarkan nama baiknya.
4.         Penyabar
-           Datuk Dolhi tetap bersabar dengan pelbagai kerenah anak-anaknya yang bermasalah.
5.         Berani
-           Beliau telah membuat keputusan untuk melantik Wahi sebagai penggantinya dalam Dolhi Albert Holding walaupun dia tahu bahawa Albert Lee ingin menguasai syarikat tersebut.
6.         Rajin
-           Beliau rajin mengikuti seminar keusahawanan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan motivasi.
7.         Berwawasan jauh
-           Sebagai usahawan yang berwawasan jauh, beliau sentiasa mencari rakan kongsi baharu sambil melihat peluang niaga.
-           Beliau merancang untuk menubuhkan kolej swasta sendiri yang berorientasikan keusahawanan.
8.         Mempunyai daya ingatan yang kuat
-           Datuk Dolhi masih mengingati lagu-lagu Jepun semasa zaman persekolahannya dahulu.

Novel Sutera Dalam Lukisan
1.         Bertanggungjawab
-           Bujei mencuba untuk menyelamatkan ibunya daripada kebakaran di rumahnya, tetapi tidak berjaya kerana api marak terlalu cepat dan dihalang oleh orang ramai.
2.         Berani
-           Bujei dengan berani menerkam bapa tirinya, Harun kerana ingin membela ibunya, Fatimah yang diterajang sehingga pengsan.
3.         Suka berangan-angan
-           Bujei suka berangan-angan agar dia berubah suatu hari nanti, hidup senang, bekerja, dan bergaji besar
4.         Rajin
-           Biasanya pagi-pagi Bujei akan menunggu sesiapa sahaja yang pergi menoreh getah dan berharap mereka akan mempelawanya untuk menolong di kebun semata-mata untuk mendapat upah
5.         Mempunyai harga diri
-           Ketika Bujei berada di kedai Pak Sulong, Bujei tidak suka meminta-minta daripada pelanggan yang minum di situ kerana dia masih mempunyai harga diri.         
6.         Merendah diri
-           Bujei keberatan untuk berjumpa Adila apabila disuruh oleh Mak Lamah kerana dia merasakan dirinya bodoh, tetapi akhirnya dia memberanikan diri untuk bersemuka dengan Adila
7.         Pandai berjimat
-           Bujei tidak menggunakan wang pemberian Wak Senen yang besar nilainya malah disimpannya dengan rapi di dalam kendi di rumahnya.
8.         Berbakat dalam bidang nyanyian
-           Bujei mendendangkan lagu Bahtera Merdeka semasa majlis perkahwinan Same’ah sehingga memukau orang ramai dengan kemerduan suaranya.


LATAR TEMPAT
Antara latar tempat yang terdapat dalam novel Sutera Dalam Lukisan
1.         Di tebing sungai
Bujei dihurung oleh agas-agas dan nyamuk yang semakin galak lewat petang ketika berada di tepi sungai.
2.         Rumah Fatimah
Harun menyepak pelita minyak tanah sehingga menyebabkan kebakaran dan kematian Fatimah.
            3.         Rumah nenek
Bujei balik ke rumah neneknya setelah ditegur oleh Sidang Saman ketika dia berendam di dalam sungai.
4.         Pangkal pokok
Bujei duduk bersandar di pangkal pokok sambil menunggu kanak-kanak sekolah yang lalu-lalang di situ sehingga akhirnya dia terlelap.
5.         Pintu pagar sekolah
Bujei menghantar kanak-kanak sekolah sehingga ke pintu pagar sekolah sambil memesan mereka supaya belajar bersungguh-sungguh.
6.         Kedai Pak Sulong
Bujei melewati Kedai Pak sulong untuk meraih simpati dan mengharapkan pelawaan daripada pelanggan di situ.
7.         Rumah Mak Usu Bakyah
Same’ah dan Adila bertandang ke rumah Mak Usu Bakyah dan berbual-bual panjang sehingga larut malam.
8.         Di pekan
Samsul membawa Bujei ke pekan untuk menggunting rambut,membeli radio,jam dan pakaian
9.         Rumah ibu bapa Adila
Adila berbincang dengan ayahnya tentang masa depan dan pekerjaannya sebagai pensyarah ketika Adila balik ke rumah ibu bapanya di Kuala Lumpur
10.       Rumah Sidang Saman
Adila tinggal bersama-sama keluarga Sidang Saman sementara menunggu dan membantu menjayakan majlis perkahwinan Same’ah yang akan berlangsung.
11.       Rumah Mak Som
            Bujei ke rumah Mak Som untuk mengambil upah mencuci motosikal Alias.
12.       Di bawah pokok belimbing besi
Adilah menanti kedatangan Bujei di bawah pokok belimbing besi dalam pertemuan mereka yang pertama.
13.       England
            Adila pulang semula ke tanah air setelah melanjutkan pelajarannya di England.
14.       Kedai gunting rambut di pekan
Bujei telah menggunting rambutnya di pekan dan berasa hairan apabila melihat dirinya di cermin yang sudah berubah.