Selamat Datang Ke Blog Cikgu Harliza

Tuesday, 8 October 2013


Soalan 1( ICC- Melaka 2013)

Kemahiran yang diperlukan sebelum memasuki alam pekerjaan

Sudah terang lagi bersuluh,semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020.Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat bagi para pelajar.pelajar atau golongan remaja ini merupakan asset paling berharga buat sesebuah negara dan peneraju tampuk pemerintahan negara kelak.Para pelajar haruslahbersedia dari sekarang untuk menempuhi dunia yang semakin mencabar ini agar tidak mudah ditindas bak kata peribahasa melayu sediakan payung sebelum hujan.Seperti yang kita sedia maklum,alam pekerjaan merupakan destinasi akhir bagi para pelajar.Hal ini demikian, kerana mereka ingin mencari pengalaman baru dalam hidup mereka.Tidak dinafikan lagi,pada zaman ini persaingan antara para pelajaruntuk memasuki pasaran pekerjaan sangat tinggi jadi.tidak ada gunanya para pelajar bersaing sesame mereka sekiranya mereka hanya bergantung kepada kelulusan akademik sahaja.Kelulusan akedemik semata-mata tidak lagi menjadi faktor penentu kejayaan seseorang pelajar dan tidak menjanjikan jawatan yang diidamkan.Oleh itu,para pelajar haruslah melengkapkan diri mereka dengan pelbagai bidang kemahiran sebelum memasuki dunia pekerjaan .Terdapat beberapa kemahiran sebelum memasuki dunia pekerjaan dan asas pekerjaan yang perlu dikuasai oleh para pelajar.
Umum mengetahui bahawa kemahiran berkomunikasi merupakan kemahiran yang sangat penting dan wajar dikuasai oleh para pelajar.Hal ini demikian, kerana,setiap pekerjaan memerlukan kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat .Para pelajar yang petah berbicara mengeluarkan hujah atau pendapat yang matang dan berani berhadapan dengan pelbagai peringkat klien akan mudah mendapat tawaran pekerjaan .Namun sebaliknya akan berlaku jika pelajar tidak bijak dan sukar berkomunikasi denganorang lain.Oleh itu,mereka haruslah melatih diri berkomunikasi dengan masyarakat agar kemahiran tersebut dapat dikuasai.Saya ingin memetik kata-kata hikmat daripada Horne yang menyatakan orang yang takut  menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju.Kata-kata ini menjelaskan bahawa jika kita terus berada dalam kelompok yang sama dan tidak mahu berubah kita tidak akan maju.Sekiranya kita berusaha mengubahnya seperti berusaha belajar cara berkomunikasi sehingga mahir nanti akan menemui kejayaan.Bukan itu sahaja,para pelajar juga perlulah bijak berinteraksi dalam gaya dan tutur bahasa yang sopan kerana pertuturan seseorang melambangkan sikapnya Oleh itu jelaslah bahawa betapa pentingnya kemahiran berkomunikasi dalam diri pelajar yang bakal memasuki alam pekerjaan ini.
Di samping itu,pelajar juga haruslah melengkapkan diri dengan kemahiran bahasa kerana kemahiran ini memainkan peranan penting sebagai pelengkap bagi para pelajar untuk memasuki alam pekerjaan.Hal ini kerana,individuyang mempunyai kemahiran bahasa lebih mudah mendapat peluang pekerjaan terutamanya dalam era globalisasi ini.Oleh itu,seseorang pelajar perlulah berusahauntuk mempelajari bahasa asing dengan mengikuti bengkel atau menghadirir tusyen bahasa asing.Contohnya bahasa inggeris,jepun dan korea.Bukan itu sahaja pelajar juga perlulah meminta tunjuk ajar dari guru yang pandai pelbagai bahasa bak kata pepatah hendak seribu daya,tidak hendak seribu dalih.Kemahiran ini juga mampu membantu pelajar pada alam pekerjaan untuk berurusan dengan pelanggan di luar negara.Hal ini akan memudahkan pelajar sekiranya dihantar bekerja di mana-mana cawangan syarikat di luar Negara .Jelaslah di sini kemahiran berbahasa juga merupakan kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar sebagai asas untuk memasuki alam pekerjaan.
Selain kemahiran berkomunikasi,kemahiran teknologi juga penting selaras dengan kemajuan teknologi global.Hal ini kerana kemahiran ini mungkin berguna kepada pelajar berdasarkan bidang pekerjaan yang pelajar minati .Sebagai contoh teknologi pembuatan dan penciptaan .Oleh hal yang demikian pelajar perlulah mengambil prakarsa untuk mempelajari kemahiran tersebut dengan meminta tunjuk ajar dari orang yang mahir dan menghadiri kursus teknologi bak kata pepatah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.Dengan ini kita mampu memiliki asset utama untuk mencari peluang dalam pelbagai sektor.Contohnya pembuatan. pemesenan,perkakasan dan operasi.Oleh itu,jelaslah kemahiran teknologi merupakan salah satu pelengkap bagi pelajar untuk menjamin masa depan yang cerah.
Bukan itu sahaja,para pelajar juga haruslah mempelajari dan menguasai kemahiran dalam bidang teknologi maklumat.Hal ini, demikian teknologi maklumat ini dapat mempercepatkan proses penyebaran dan pemerolehan maklumat melalui rangkaian intenet dan laman web.Memandangkan  kebanyakan bidang pekerjaan menggunakan kemahiran telnologi maka para pelajar haruslah menjadikan bidang ini separuh daripada kehidupan seharian agar tidak menjadi penghalang semasa di alam pekerjaan.Untuk menguasai bidang ini ,para pelajar digalakkan menyertai kelab teknologi maklumat di sekolah dan memasuki pertandingan mereka cipta laman sesawang.Impaknya jika para pelajar mampu memahirkan diri dalam bidang ini nescaya para pelajar tidak tidak akan mengalami sebarang masalah sewaktu berkerja nanti.Persis kata mutiara”yang pipih tidak datang melayang,yang bulat tidak datang bergolek”.Jika tiada daya usaha yang kental untuk mempelajari bidang ini para pelajar mungkin akan mengalami kesukaran ketika bekerja.Secara tuntasnya,mempelajari bidang teknologi maklumat amatlah penting kepada para pelajar kerana di zaman yang semakin maju ini kegunaan teknologi maklumat semakin meluas dalam pelbagai bidang pekerjaan tidak kira swasta mahupun kerajaan.Oleh itu,para pelajar seharusnya memulakan langkah bagi menuntut ilmu ini.
        Secara keseluruhannya,jelaslah bahawa kemahiran dalam pelbagai bidang sangat penting bagi para pelajar sebagai persediaan untuk melangkah ke alam pekerjaan.Oleh itu,pelajar merupakan harapan kepada tonggak kemajuan negara kelak.Persis kata pepatah,pemuda harapan bangsa,pemudi tiang Negara.Jesteru itu,impian negara untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Negara-negara maju yang lain.

3 comments:

  1. assalamualaikum, cikgu. saya nak tanya . pada pendapat cikgu, apakah kelebihan program kemahiran berbanding program akademik?

    ReplyDelete
  2. terima kasih.soalan ini merupakan soalan peperiksaan percubaan spm 2014 negeri kelantan.

    ReplyDelete
  3. saya baru form 3, saya sangat kagum dengan karangan cikgu. sungguh menarik :D

    ReplyDelete