Selamat Datang Ke Blog Cikgu Harliza

Thursday, 28 April 2011

KOSA KATA: INTIHA,ILTIZAM DAN MASLAHAT

1 intiha -(Arab) akhir, penghabisan, penutup

Contoh ayat: Sebagai intiha, pendidikan untuk perpaduan perlu dikaji semula supaya anak-anak Malaysia pascamerdeka memahami konsep dan peri penting perpaduan dalam kehidupan mereka.

2 iltizam- (Arab) keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dan melaksanakan sesuatu, komitmen
Contoh ayat: Iltizam untuk melakukan penambahbaikan perlu ada pada setiap individu.

3 maslahat- (Arab) sesuatu yang berfaedah (berguna), usaha dsb. yang mendatangkan faedah
Contoh ayat: Penyediaan kemudahan awam perlu dijaga dengan baik untuk maslahat orang ramai yang akan menggunakannya.

No comments:

Post a Comment