Selamat Datang Ke Blog Cikgu Harliza

Wednesday, 20 April 2011

Latihan karangan 2

Peranan Ibu bapa Dalam Mewujudkan Masyarakat Penyayang.
        Dalam penitian era meninggalkan zaman primitif, ibu bapa memainkan peranan penting kepada pembentukan masyarakat dan negara. Media cetak mahupun media elektronik sering kali menyiarkan isu ini. Menurut mantan Perdana Menteri Malaysia ke-5 iaitu Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi memberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat penting seperti mana yang terkandung dalam misi Wawasan 2020. Oleh itu, terdapat pelbagai modus operandi yang seharusnya direncanakan bagi membentuk masyarakat penyayang ini.
     Sehubungan dengan itu, ibu bapa wajar memberikan kasih sayang kepada anak-anak bagai “________________” (peribahasa). Namun begitu, masih terdapat dalam kalangan ibu bapa yang mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Hal ini kerana, ibu bapa tersebut lebih mementingkan kemewahan hidup dan kekayaan. Oleh itu, ibu bapa seharusnya _________________________________________(huraian). Sebagai  contoh, ibu bapa __________________________________________(contoh). Jadi, impian ibu bapa atau negara untuk membentuk masyarakat penyayang akan tercapai jua.
     Sejajar dengan itu, ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada anak-anak semenjak kecil lagi, bak kata pepatah “___________________”(peribahasa). Sebaliknya, ibu bapa kini terlalu rakus mengejar arus pemodenan sehingga alpa akan tanggungjawab kudus terhadap anak-anak dalam didikan agama. Hal ini berlaku kerana mereka beranggapan bahawa didikan agama tidak penting dalam arus kemajuan teknologi satelit masa kini. Oleh yang demikian, ibu bapa sewajarnya menerapkan didikan agama yang penuh dengan nilai-nilai murni  kepada anak-anak mereka. Misalnya, ________________________(contoh). Di samping itu, mereka seharusnya memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaian lagi. Oleh itu, ___________________________________________________(kesimpulan).
     Dalam pada itu, ibu bapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan kepada anak mereka. Sebagai contoh,_______________________________(contoh). Begitu juga dengan hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarang masalah sudah pasti akan memberi keselesaan kepada anak untuk menjadi manusia yang penyayang. Hal ini akan memberikan kesan positif kepada anak-anak kerana ______________________________. (huraian) Ringkasnya, sikap ibu bapa yang sebegini mampu melahirkan ____________________________(kesimpulan)
     Di samping itu, ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang _______________________(isi). Namun demikian, terdapat dalam kalangan ibu bapa yang berperangai buruk. Contohnya, ______________________________________(contoh). Hal ini persis dengan kata pepatah “ __________________________” (peribahasa) yang membawa maksud seseorang anak itu akan meniru perangai dan kelakuan ibu bapa mereka. Oleh yang demikian, ibu bapa perlu menunjukkan _______________________________ (huraian). Umpamanya, mengamalkan ________________________________ (contoh). Konklusinya , peranan ibu bapa amatlah ________________________________ (kesimpulan).
     Tuntasnya, semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dan pihak swasta. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk memupuk masyarakat penyayang. Secara keseluruhannya, semua pihak perlulah bersama-sama berganding bahu bak kata pepatah “_________________” (peribahasa). Ingatlah, “tak dapat berjalan tegak, berengsot-engsot pun sampai juga”.

No comments:

Post a Comment