Selamat Datang Ke Blog Cikgu Harliza

Friday, 22 April 2011

TATABAHASA-KATA MAJMUK


      KATA
   MAJMUK

Takrif : kata majmuk ialah satu bentuk wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan yang mempunyai makna. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan dieja terpisah, melainkan kata majmuk yang telah mantap.
 

Rangkai kata bebas
Contoh :
Gambar rajah
Terima kasih
Kuning langsat
Perdana menteri
Raja muda      Istilah khusus
Contoh:
Mata pelajaran
Kertas kerja
Model linear
Segi tiga
Reka bentuk


    Simpulan bahasa
Contoh :
Kaki ayam
Panjang tangan
Makan angina
Anak emas
Buah atiBENTUK YANG TELAH MANTAP
- penggunaannya telah dianggap utuh dan tidak menerima imbuhan serta diubah.
- walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar, perkataan tersebut      tetap dieja dengan satu perkataan.
- terdapat 15 perkataan yang telah mantap ;

                         Antarabangsa             Setiausaha                   Matahari
                         Beritahu                     Sukarela                      Olahraga
                         Bumiputera                Suruhanjaya                Pesuruhjaya
                         Jawatankuasa             Tandatangan               Warganegara
                         Kakitangan                 Tanggungjawab           Kerjasama
                        
PENGGANDAAN KATA MAJMUK
- melibatkan unsur pertama kata sahaja. ( belum mantap diawalan digandakan)

                         Alat-alat tulis             balai-balai raya
                         Suku-suku kata
                        
-tetapi satu kecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. Penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur.

                         Jawatankuasa-jawatankuasa              Warganegara-warganegara
                         Setiausaha-setiausaha

PENGIMBUHAN KATA MAJMUK
- kata majmuk boleh menerima imbuhan untuk menghasilkan kata terbitan.

a) campur aduk = bercampur aduk
b) temu bual = ditemu bual
No comments:

Post a Comment